bbt
com
de
it
fr
Biketours
Fietsvakantie ZOEKER
Fietsvakantie-
ZOEKER
Fietsdagen
Afstand

Milieubeleid
Verantwoording
Dutch Biketours biedt reizen aan die in de kern natuur en milieu-vriendelijk zijn.
Fietsen op zich is geen milieu belastende activiteit. Toch zijn er ook bij onze reizen factoren die de natuur en het (leef)milieu kunnen schaden.
Het voltallige personeel van Dutch Biketours sluit hiervoor haar ogen niet en daarom hanteren wij een beleid om de negatieve effecten waar mogelijk te beheersen en te beperken. Dutch Biketours probeert dat te bewerkstelligen door:
- via de website, nieuwsbrief, reisbescheiden, brochure en de reisbegeleiding informatie te verschaffen aan zowel onze klanten, het eigen personeel als de reisbureaus met als doel het duurzaam denken en handelen te stimuleren.
- rekening met het milieu te houden bij de samenstelling van de Dutch Biketours reizen op het gebied van vervoer, accommodatie en activiteiten ter plaatse.
- zich te confirmeren aan de uitgangspunten, besluiten en gedragsregels voor duurzaam toerisme van de overkoepelende branche organisatie ANVR
- een actieve interne milieuzorg, met name op het gebied van scheiding van afval en de beperking van het papiergebruik.Het is in het belang van iedereen en last-but-not-least van Dutch Biketours dat er in de toekomst nog mooie en fascinerende fietsvakanties gehouden kunnen worden in een schone natuur en een goed en leefbaar milieu.

Milieuprogramma
Wij willen zowel de klant, onze agenten als ons eigen personeel op de hoogte brengen en houden van ons milieubeleid. Daarnaast geven wij informatie en tips waarin wij aangeven hoe het milieu te sparen op de bestemming.

Interne milieuzorg
De interne milieuzorg zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor Dutch Biketours zijn. Van belang hierbij is dat het hele bedrijf hieraan deelneemt en tevens het nut ervan in ziet. Dit kan door een duidelijke communicatie en het in de toekomst kunnen geven van resultaten van de inspanningen. Daarnaast is het uiteraard niet verkeerd als het tevens kostenbesparend werkt. Aan welke maatregelen gaan we werken:
-scheiden van afval, met name van papier etc. (gebeurt al grotendeels, maar is voor verbetering vatbaar)
-verminderen energieverbruik door inventarisatie van kantoorgebouw (deels al mee begonnen). Te denken valt aan spaarlampen, betere warmte beheersing etc.
-beperking van papiergebruik. Beperking brochure oplage en uitgifte etc. Door het in gebruik nemen van de website met boekingsmogelijkheid, wordt de vraag naar brochures waarschijnlijk minder. Daarnaast inventariseren van het bezoek aan beurzen, een brochure verslindende fenomeen. Selectievere uitgifte van brochures op deze beurzen.Wat doen we al en moeten we continueren en uitbreiden:
-stimulans van het gebruik van openbaar vervoer en fiets. (brochure op chloorvrij papier) 

Overleg
Dutch Biketours wil actief deelnemen aan het overkoepelend overleg om haar betrokkenheid bij een schone natuur en een goed en leefbaar milieu ook in deze bijeenkomsten uit te dragen.

Belgian Bike Tours gebruikt cookies om de website te beheren, om u gepersonaliseerde inhoud te tonen en om zakelijke doelen te beheren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we cookies gebruiken. U kunt alle cookies accepteren, ze individueel selecteren of ze allemaal afwijzen. Om meer te weten te komen over ons cookiebeleid, kunt u op elk moment de speciale pagina bezoeken

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice